Ile trzeba miec frekwencji zeby zdac

Pobierz

Ja po 150 godzinach miałem tylko rozmowę z pedagogiem.. czy mozna na jednej czesci troszku gorzej wypunktowac?Uczniowie są przyzwyczajeni, że zaliczenie otrzymuje się od 30 procent.. 3 rozporządzenia z 30.04.07 r.).. Na egzaminie po szkole podstawowej i na zakończenie gimnazjum jest jeszcze lepiej - zalicza się za samo podejście.. I jest tak jak nie masz 18 lat to cie za godziny nie wyrzuca ale osiągniesz gdy pełnoletnośc to inaczej patrzą i nie trzymają cie juz wylatujesz po prostu.. Jedyny zapis w przepisach prawa oświatowego dotyczy klasyfikowania ucznia i mówi, że nauczyciel _MOŻE_ nieklasyfikować ucznia, jeśli ten był nieobecny na ponad połowie odbytych zajęć z danego przedmiotu.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych: § 21.10.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.. Przepisy rozporządzenia stanowią jasno, że uczeń może nie być klasyfikowany, jeśli opuścił co najmniej 50% zajęć i nie ma podstaw, aby mu ocenę wystawić.Jul 22, 2021Aktualnie mam około 300h w pierwszej klasie tech..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt