Epitet porównanie przenośnia uosobienie ożywienie

Pobierz

Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego 2.. Przenośnia: Porównanie .. Zdrobnienie 11.. Epitet stały: Zeus Egidodzierżca .Epitet-okreslenie rzeczownika np. piękny kwiat Porównanie- wyrażenie z wyrazem jak, jakby, jakoby niby, na kszałt w srodku np. mądry jak sowa Przenośnia-inaczej matafora, grupa wyrazow ktorych nie mozna odebrac doslownie np. kupic kota w worku Wyrazy dzwiękonasladowcze: wyrazy nasladujace rozne dzwieki np. stuk, puk Uosobienie- nadanie zwierzetom cech ludzkich np.pies przemowil .klasa v (Środki stylistyczne (epitet, porÓwnanie, uosobienie…: klasa v (Środki stylistyczne, czĘŚci mowy, formy wypowiedzi, czĘŚci zdania, lektury (z podstawy), terminy gramatyczne, terminy literackie, sŁowniki jĘzyka polskiego, zasady ortograficzne)Przeciągnij litery w odpowiednie miejsce, aby odszyfrować słowo lub wyrażenie.. epitet, uosobienie, ożywienie, porównanie, apostrofa, onomatopeja, przenośnia.Wypisz z wiersza Z. Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią" porównania, przenośnie, epitety, uosobienia, ożywienia, onomatopeje, zdrobnienia, zgrubienia?Podaj przykład każdego z wymienionych środków poetyckich (zapisz fragment utworu, tytuł i nazwisko autora) podmiot liryczny-wers-strofa-refren-rym-rytm-epitet-porównanie-przenośnia-uosobienie-ożywienie-wyraz dźwiękonaśladowczy-Do 16 listopada !.

[ epitet, porównanie, przenośnia, uosobienie, ożywienie].

"Góry nad wodą klęczą jak praczki" jest jednocześnie.1) mały chłopiec to: a) epitet b) przenośnia c) uosobienie d) porównanie 2) złoty obraz to a) ożywienie b) epitet c) metafora d) archaizm 3) głupi jak but to a) epitet b) metafora c) porównanie d) neologizm 4) zwariowany jak Fago to: a) metafora b) porównanie c) przerzutnia d) epitet 5) gru gru gru to a) onomatopeja b) przenośnia c) przerzutnia d) uosobienie 6) wiosna idzie a .a) anaforę b) eufemizm c) apostrofę d) powtórzenie 15) Wyrażenie ZIMNY JAK LÓD jest: a) epitetem b) uosobieniem c) animizacją d) porównaniem 16) Wyraz dźwiękonaśladowczy to inaczej: a) metafora b) alegoria c) onomatopeja d) anafora 17) Wyrażenie LUSTRO CISZY to: a) eufemizm b) uosobienie c) ożywienie d) metafora 18) MIŁOŚĆ .Wybrane środki stylistyczne Środki stylistyczne: epitet przenośnia porównanie wyraz dźwiękonaśladowczy Środki stylistyczne: pytanie retoryczne antyteza zgrubienie, zdrobnienie neologizm anafora, epiforaCorrect: przenośnia, porównanie, epitet, uosobienie, ożywienie, rym, strofa, Incorrect: obrazowanie fantastyczne, porywnywanie, motyw wędrowny.Na kartach pracy (załącznik nr 2) wypisują po 1 przykładzie środków poetyckich - epitet, przenośnia, porównanie oraz wskazują osobę mówiącą w wierszu..

epitet to określenie czegoś np. brzydka lampa.

Porównanie - zestawienie pojęć na podstawie ich podobieństwa .Porównanie to zestaw wyrazów połączonych słowem jak, jakby, niby (np. gruby jak beczka, krzyczy jakby oszalała, śmieje się niby hiena) 3.. Wyraz dzwiękonaśladowczy 7.. Niobe - to postać mitologiczna, matka bolejąca nad stratą dzieci.. Epitet to określenie rzeczownika (np. wesoły, radosny poranek).. gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone .. Szafa SZEPCZE cicho.. Możesz .Epitety 2. np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania.. Niekiedy jedno poetyckie zdanie zawiera różne środki stylistyczne.. Porównanie 3.. Spodnie WYSZŁY z mody.. ożywienie.. Jest rdzeniem wielu wyrazów.. Porównanie to zestaw wyrazów połączonych słowem jak, jakby, niby (np. gruby jak beczka, krzyczy jakby oszalała, śmieje się .Epitet - okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmiotu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów).. Uosobienie (personifikacja) 6.. Powtórzenie 7.. Prezentacja poszczególnych grup (główna część lekcji): - odczytanie wylosowanego wcześniej wiersza (rzutnik) przez reprezentanta pary, Ożywienie to np. szafa podskoczyła.. Ożywienie 5.. Proszę czekać.. 1.Przenośnia (metafora) - przedstawienie rzeczywistości w taki sposób, w jaki normalnie nie występuje np.. Ożywienie ( animizacja) - to nadawanie przedmiotom martwym cech istot żywych..

Metafora (przenośnia) 9.

Żeglarz - i jego losy są aluzją do Odyseusza, który wytrzymał śpiew syren i przepłynął pomiędzy Scyllą a Charybdą.. Porównanie 3.. Uosobienie ( personifikacja) - nadawanie rzeczom, zwierzatem itp. cech ludzkich.. !błękitne niebo - epitet, słońce śmieje się - uosobienie, wietrzyk biegnie - ożywienie, deszcz otwiera piąstki liści - przenośnia, zimna woda - epitet, kolorowy rysunek - epitet, czarny niczym noc - porównanie, uśmiech budzi świat do życia - przenośnia, bóbr płacze - uosobienie, chmurki skaczą - ożywienie,Play this game to review Polish.. Przenośnia to zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie (np. rzucić okiem- spojżeć) 2.. Porównania zostały wytłuszczone, 5. a), 6.. Przenośnia - Metafora -> (u góry) Powtórzenie - co najmniej dwukrotne celowe wystąpienie słowa w tekście np. Jabłko, jabłko spadło.a) ożywienie b) porównanie c) epitet d) onomatopeja 2.. Przykladyn ożywienia: -Słoneczko uśmiecha się.EPITET - przydawka (przymiotnik) określająca rzeczownik, służy ubawieniu przedstawianego obrazu METAFORA - inaczej przenośnia, służy nadaniu pewnego podobieństwa do konkretnego wyrażenia; znaczenie przenośne PORÓWNANIE - zestawienie ze sobą dwóch zjawisk, osób, elementów za pomocą łącznika - "jak" "niby""niczym"przenośnia to nie dosłowne ujęcie czegoś w słowach które mają to zobrazować..

Personifikacja (uosobienie) 10.

Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, kontrast, ożywienie, uosobienie, apostrofa.. Marzenia wkładam do tornistra.. Peryfraza - omówienie, polegające na zastąpieniu zwykłego, prostego określenia innym, szerszym, rozbudowanym, często o charakterze metaforycznym.szkoła podstawowa język polski klasa 4, 5, 6 autorka: Anna Foks Temat: Środki stylistyczne.. Należy dokładnie wskazać, czy to uosobienie, ożywienie czy samaSprawdzian umiejętności rozpoznawania w tekście środków poetyckich - epitetu, porównania, przenośni, odpowiedni do sprawdzania postępów uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.Ożywienie (animizacja) - odmiana metafory polegająca na nadawaniu przedmiotom martwym lub zjawiskom przyrody cech istot żywych, np. wierzba płacząca, bieda piszczy, dąsa się okręt.. kwitną zniczami ciemne chodniki .. Ożywienie - nadanie cech istot żywych np. kubek biega.. lampa warczy na kwiaty .. np.: buczeć, buczenie, szumieć, szum.. Animizacja (ożywienie) 12. uosobienie to szafa kaszlnęła, nadanie cech ludzkich.. uliczki odprowadzają nas do domu .Typ porównania - porównanie homeryckie.. Powtórzenie.. AntytezaEpitet.. Uosobienie - nadanie cech LUDZKICH przedmiotom, roślinom, zjawiskom, zwierzętom np. Onomatopeja - wyraz naśladujący dźwięki i odgłosy naturalne.. Epitet to określenie rzeczownika (np. wesoły, radosny poranek.). Zwrot: młoda kobieta, to: a) uosobienie b) neologizm c) epitet d) anafora Przeczytaj fragment wiersza i odpowiedz na pytania:Sś to środki stystyczne (środki artystycznego wyrazu) .. Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam co to są środki stylistyczne i jaka jest ich funkcja w tekście.. neologizm to słowo, które powstało na jakąś potrzebę z innych np. długopis.. Ożywienie - nadaje cech istot żywych zjawiskom atmosferycznym, rośliną np.Jaki to środek poetycki?. wiatr śpi w pachnącym maku .. tęcza usycha pośród bylin .. Peryfraza (omówienie) 6.. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Ożywienie to nadanie przedmiotom lub zjawiskom cech istoty żyjącej.. Uosobienie to nadanie przedmiotom lub zjawiskom cech ludzkich (np.Proszę o podanie środków poetyckich (epitety,uosobienie,ożywienie, porównanie, przenośnia)z wiersza "Obłoki" Józefa Ratajczaka.Uosobienie - nadanie przedmiotowi lub zwierzęciu cech ludzkich np. mówiący ołówek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt