Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Pobierz

Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 46 973 944,00 zł, w tym: dochody bieżące 44 479 944,00 zł, a dochody majątkowe 2 494 000,00Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polkowice 2019 - interaktywna prezentacja budżetu.. 269 ustawy o finansach publicznych stanowi, że sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.. Informacja z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I kwartał 2020 (PDF, 612.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-26 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-26Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2019 Uchwała Nr Wa.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2019 r. Zarządzenie Nr 61/2020/FB Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miasta w Myszkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2019 rok.Budżet i finanse.. Obowiązujące dokumenty .Gminy oraz Zarządzeń Wójta w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i planie finansowym Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.. Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojej gminy, płacąc w niej podatki.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Załączniki..

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r.

Tekst pierwotny.. budżetu za 2017.pdf.. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez radę uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla zarządu.Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a w gminie wójt, burmistrz, prezydent miasta, zgodnie z art. 199 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do 20 marca 2008 r. musi przedstawić organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.. PGK Dolina Baryczy; MZGK Sp.z o.o. 377 KB Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok 605 KB Korekta sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2012.. W terminie do 31 sierpnia wójt składa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.. Sprawozdanie finansowe jednostkowe oraz bilans z wykonania budżetu JST sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe (art. 24).. budżetu za 2017.pdf.. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2019Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kętrzyn Akapit nr 1 - brak tytułu Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku - zobacz , opinia RIOSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Kwartalne Sprawozdanie za III kwartał 2020 roku.. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Sprawozdanie to powinno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć .Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2019 roku Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2019 roku [.. ]Wójt z wykonania budżetu składa okresowe sprawozdania.. 4.Informacja z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za pierwsze półrocze 2020 roku - pobierz.. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.Rok.. Rb-N - kliknij tutaj, by pobrać (33809.pdf, 264 KB)w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2019 rok Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)1), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych (337.44 KB) 4: Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe (246.04 KB) 5: Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (41.41 KB) 6SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM sporządził: zatwierdził: Główny Księgowy CUW Dyrektor CUW /-/ Katarzyna Wandor /-/ Agata Michalska Rajsko, dnia 04.03.2021 r.Sprawozdanie Wójta Gminy Banie z dnia 22 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r. Do dnia 30 czerwca po roku sprawozdawczym rada gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia absolutorium wójtowi.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019 r. Załączniki sprawozdanie (PDF, 3.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-03-31 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-31Uchwałą nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwalony został budżet gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019..

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r. załącznik do Informacji - pobierz .. Liczba pobrań: Trwa wczytywanie.. Pobierz .. Wytworzył informację:SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA 2019 ROK Łapy, dnia 5 czerwca 2020 rokuSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec 2020 - interaktywna prezentacja budżetu.. 2018-07-02 (7,27MB) Rejestr zmian.. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok (PDF, 6.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-01 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-01Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I kwartał 2020 r. Załączniki.. Proszę czekać.. Zagospodarowanie przestrzenne.. Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojej gminy, płacąc w niej podatki.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok.. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy; Sprawozdania finansowe; Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy; Sprawozdania GUS; Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej; Budżet Gminy; Ulgi i pomoc publiczna; Spółki gminne.. Natomiast w terminie do 31 marca następnego roku wójt przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy.. 2018-07-02) Sprawozdanie z wyk.. 2018-07-02 (7,27MB) Sprawozdanie z wyk.. Rozmiar: 1,2MB.. Trwa wczytywanie metryki.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 391 KBGłówny Urząd Statystyczny opracowuje zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gmin oraz sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej..

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok2.

Sprawozdanie.Data udostępnienia w BIP: 2018-10-01 10:14:27.. Sprawozdania finansowe oraz bilanse sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, a dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach (art. 23)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt