Ocena opłacalności inwestycji szkolenie

Pobierz

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.Szkolenie: PLANOWANIE I OCENA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNE.. zdyskontowanego okresu zwrotu.. Zakres tematyczny szkolenia.W trakcie szkolenia ocena opłacalności projektów inwestycyjnych zajmować się będziemy fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie inwestycji długoterminowych na efektywność i wartość przedsiębiorstwa.. - Analiza alternatywnych rozwiązań.. Metody oceny opłacalności inwestycji: a) metody oceny opłacalności inwestycji: księgowa stopa zwrotu, okres zwrotu, zdyskontowany okresu zwrotu, wartość bieżąca netto, wartość końcowa netto, indeks zyskowności, wewnętrzna stopa zwrotu; zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu; porównanie metod oceny opłacalności inwestycji.3.. zaktualizowanej wartości netto projektu - NPV.. Zaplanuj racjonalnie finanse inwestycji, oceń .Ocena Opłacalności Finansowej Projektów Inwestycyjnych.. wewnętrznej stopy zwrotu projektu - IRR.. Poruszane będą również tematy związane z analizą wykonalności i ryzyka.Szkolenie Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.. Istota oceny projektów inwestycyjnych Definicja celów i identyfikacja projektu Etapy przygotowania projektu Analizy: wykonalności, opłacalności, ryzyka Specyfika oceny opłacalności różnych typów projektów (rozwojowych i modernizacyjnych, małych i dużych).Celem szkolenia planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjncyh jest zaznajomienie uczestników z metodologią tworzenia planów i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych..

Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Poruszane będą również tematy związane z analizą wykonalności i ryzyka.. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą: Krótkie wykłady wprowadzające w omawianą tematykę Ćwiczenia indywidualne i grupowe Prezentacja symulacji finansowychNabycie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych Program Ramowy program szkolenia 1.. Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość Do ustalenia Opcje szkolenia możliwość dofinansowania UWAGA!. GRUPA ODITKCelem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.. Adresaci: Analitycy kredytowi instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe), kadra zarządzająca spółek komunalnych, Skarbnicy i Sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, radni - np. członkowie komisji finansów, rozwoju, rewizyjnej.3.. Jak prowadzić analizę finansową planu inwestycji, interpretacja danych?Dzień 1.. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji: wadami i zaletami poszczególnych metod, specyfiką kalkulowania przepływów pieniężnych i oczekiwanej stopy zwrotu..

Przegląd metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym.. Cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie z każdym Klientem.. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji: wadami i zaletami poszczególnych metod, specyfiką kalkulowania przepływów pieniężnych i oczekiwanej stopy zwrotu.. Szkolenia zamknięte organizujemy dla grup od 3-4 osób.. Ten wpis dotyczy szkolenia zamkniętego.. Zakres szkolenia:Szkolenie "Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych" jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.. Cel i zasadność oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych.. - Definicja celów analizy.. Szkolenie - rozwojowe.. II.Analiza opłacalności inwestycji Kategoria ANALITYKA Typ szkolenia otwarte Profil uczestników Szkolenie skierowane jest głównie do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób pośredni lub bezpośredni z zagadnieniami opłacalności projektów inwestycyjnych.Ocena opłacalności i przedsięwzięć inwestycyjnych.. Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami prognozowania przychodów i kosztów, planowania przepływów pieniężnych oraz wyboru źródeł finansowania inwestycji.Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.Podczas szkolenia uczymy jak planować projekty inwestycyjne, prognozować przepływy pieniężne i oceniać ryzyka..

Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie: okresu zwrotu.

Realizacja inwestycji w firmie to duże wyzwanie dla menedżerów i pracowników działu inwestycji, które wymaga solidnego zaplanowania, przygotowania i rozliczenia.. - Decyzje inwestycyjne a strategia firmy.. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania .Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego planu inwestycji oraz metod oceny opłacalności projektu, ktre są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.. Istota oceny projektów inwestycyjnych Definicja celów i identyfikacja projektu Etapy przygotowania projektu Analiza wykonalności: finansowej, organizacyjnej, technicznej, prawnejJak powinna przebiegać ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach oraz ocena finansowej wykonalności inwestycji.. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie: a) okresu zwrotu, zdyskontowanego okresu zwrotu, zaktualizowanej wartości netto projektu - NPV, wewnętrznej stopy zwrotu projektu - IRR, porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych.. Program szkolenia: 1.. Jest to szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).Program szkolenia: Wprowadzenie..

Szkolenie z analizy opłacalności inwestycji i oceny ryzyka projektów inwestycyjnych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają sposoby oceny projektów, najistotniejsze aspekty oceny projektów jak również narzędzia analizy niezbędne do dokonania oceny projektu.Dec 25, 2021Szkolenie Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.. koncepcja zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu - MIRR.2.. Jak prowadzić analizę strategiczną projektu?. - Analiza wykonalności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt