Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją

Pobierz

Wprowadzanie nowoczesnych technologii.. Najbardziej brzemienne w skutkach było odejście od gospodarki centralnej na rzecz gospodarki rynkowej.7.. Innymi przyczynami restrukturyzacji przemysłu jest konkurencja w walce o rynki zbytu.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. Restrukturyzacja przemysłu rozpoczęła się w 1989 r. Skutki restrukturyzacji polskiego przemysłuNa podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. 1) Zaznacz przyczyny restrukturyzacji przemysłu a) Niskie koszty produkcji, wynikające z przestarzałaych technologii b) Mała wydajność zakłądów przemysłowyc c) Wysoka jakość produktów d) Ustalanie cen przez zakład produkcyjny i opłacalność produkcji e) Niska .Przemysł w Polsce.. Wówczas to powstały trzy największe zakłady w Polsce: Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, Huta im.. Na mapie Polski zaznaczono numerami (1-3) hydroelektrownie.Zadanie Podkreśl trzy cechy polskiego przemysły przed restrukturyzacją: Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. 2014-11-23 20:47:28; Jakie są negatywne cechy polskiego rolnictwa?. Wzrost naplywu inwestycji zagranicznych.F.. Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej.. B. Stosowanie mniej energochłonnych i materiałochłonnych technologii produkcji.. a)Rozwój dużych.. Zadanie.Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia przyczyn restrukturyzacji przemysłu w Polsce po 1989 roku..

Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.

Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej.E.. Przemysł to dział gospodarki narodowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.. 2013-09-04 19:28:38Strona 50.. 2019-08-01 20:59:38; Czy to Rosjanie za marne grosze wykupywali perły polskiego przemysłu?. 2011-04-27 23:10:39; Jakie cechy charakteru przydadzą się na lekcji polskiego?. a)zbiory pszenicy były największe w roku.. Do takich należą bardziej kaloryczne i łatwiejsze w eksploatacji ropa naftowa i gaz ziemny.. Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia.. Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych.B.. 0-2 p. Podkreśl nazwy typów elektrowni wykorzystujących surowce nieodnawialne.. B. Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Restrukturyzacja przemysłu - kiedy?. Wybierz zestaw, w którym podano .coraz większe zyski a było to możliwe przy wykorzystaniu tańszych surowców.. Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elek-tromaszynowego.D.. Nieefektywna organizacja pracy.. A.Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych.. Przede wszystkim polski przemysł w wyniku modernizacji stosuje coraz nowocześniejsze, mniej energochłonne i materiałochłonne technologie produkcji.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją..

2.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji.

a) 2015 b)16,7 mln ton c) ziemniaków.. Sendzimira w Krakowie oraz kombinat metalurgiczny w Częstochowie.Rolnictwo,Przemysł i zanieczyszczenie środowiska Polski - Test.. Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elektromaszynowego.. Od wieków pełnił ważną rolę dla rozwoju społeczeństw cywilizacyjnych, stąd też jego różnorodne funkcje: funkcja społeczna, czyli dostarczanie nowych miejsc pracy dla ludzi i zmiana .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu, które są wynikiem jego restrukturyzacji.. Wzrost napływu inwestycji zagranicznych.. Ten czynnik jest ważny w przypadku Polski.. Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.Bardzo ważną gałęzią polskiego przemysłu jest hutnictwo.. chemiczny: branża- rafineryjna, chemiczna, włókien sztucznych.Jakie działania należy podjąć, Wyjaśnij na czym polegała restrukturyzacja przemysłu w Polsce Zmiany w przemyśle Polski.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.. Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. B. Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Mały udział .Cechy przemysłu w Polsce przed restrukturyzacją: - przestarzała technologia produkcji;Mimo trudnych społecznie skutków zmian gospodarczych, jak masowe zwolnienia, a tym samym zwiększenie wydatków z budżetu państwa na działania przeciwdziałające bezrobociu i jego skutkom, restrukturyzacja restrukturyzacja polskiego przemysłu po 1989 roku niesie wiele skutków pozytywnych..

E.daje najjjj7 Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed re-strukturyzacją.0_2 p.A.

b)zbiory buraków cukrowych w 1990 roku wyniosły.. Koszt wydobycia węgla w Polsce jest .. Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. 0-1 p. geotermalna, zasilana węglem kamiennym, zasilana węglem brunatnym, wodna 10. c)W latach najbardziej zmniejszyła się wielkość zbiorów.. Jun 21, 2021Wielkie fabryki butów zbudowane lub rozbudowane w okresie socjalizmu znalazły.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu w okresie socjalizmu.. Planeta nowa 7 Rolnictwo i przemysł Polski.. Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.Przemiany przemysłu w Polsce Cechy przemysłu przed restrukturyzacją Polski przemysł był przestarzały, mało wydajny i produkował artykuły niskiej jakości.. Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elektromaszynowego.. Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej.. Rozwój tej gałęzi bardzo intensywnie dokonywał się w okresie PRL- u.. Stosowanie mniej energochłonnych i materiało-chłonnych technologii produkcji.C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt