Temat pracy licencjackiej administracja samorządowa

Pobierz

W sumie zostało mi sporo czasu, ale zaczęłam się zastanawiać nad tematem pracy licencjackiej.. Studiuję administrację specjalizacja administracja publiczna.Zatwierdzone tematy prac licencjackich.. W prezentowanym dziale znajdują się prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe, podyplomowe, semestralne i zaliczeniowe z administracji.. W prezentowanym dziale znajdują się prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe, podyplomowe, semestralne i zaliczeniowe o samorządach.. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ TEMATU PRACYDochody samorządowe (kierunek prawno-administracyjny) Wykład nr 1: Ogólne zasady finansowania samorządu terytorialnego; Wykład 2: Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w ogólności; Prawne regulacje nadzoru finansowego (kierunek prawno-administracyjny) Wykład nr 1: Zagadnienia wprowadzająceC:\Users\Wicki\Documents\2014_propozycje_tematow_prac_licencjackich.docx Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. L.p.. Kilka moich propozycji to: Wykorzystywanie funduszy strukturalnych, Źródła inwestycji rozwojowych gminy, Systemy administracji samorządowej w internecie, Reformy administacyjne kraju i ich wpływ na rozwój lokalny.Samorządy.. Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy XYZ.. -> Jak wybrać temat pracy dyplomowej i jak uniknąć plagiatu?. Ważne, aby zagadnienie to wiązało się konkretnymi perspektywami na karierę zawodową..

3.praca licencjacka administracja.

To świetna inspiracja, dzięki której szybciej napiszesz swoją pracę licencjacką z administracji.. Formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w mieście X.. 3 Cichecka Żaklina Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania finansowego w administracji publicznej .Tematy prac magisterskich i licencjackich.. Korupcja w administracji publicznej: Licencjacka: 52: 626:W pracy podjęto próbę zaprezentowania wybranych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, zrealizowanych w gminie Kadzidło oraz zbadania opinii mieszkańców i wójta gminy na temat rozwoju gminy Kadzidło.. Rola samorządu terytorialnego w polskiej państwowości.. Cześć dziewczyny.. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał .Tematy prac magisterskich z Administracji koncentrują się na różnych zależnościach oraz mechanizmach, jakie występują w organach państwowych.. Teoretycznie napisanie pracy licencjackiej z administracji nie powinno stanowić wielkiego problemu.Wstęp Rozdział I.. W tym tekście przedstawimy wiele motywów przewodnich tego typu tekstów naukowych.. Temat Zgłaszający Katedra Dla kierunku 1.. Pisanie pracy licencjackiej z Turystyki i .Administracja studia II stopnia II rok 2019-2020.doc..

pracy.Przykład pracy licencjackiej z administracji specjalnie dla Ciebie.

2 Chalimoniuk Paula Opieka dietetyka nad pacjentem z chorobą Hashimoto.. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej - na przykładzie wybranej instytucji.. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce.. Szanowni Studenci III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia r.a.. Załączniki: docx.. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce.. W rozdziale omówiono strukturę organizacyjną i kompetencje władz gminy.Prace licencjackie z administracji to z pewnością bardzo rozwijają studentów administracji.. Zobacz 14,111 pozycji.Temat pracy dyplomowej Promotor 1 Samorząd lokalny w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych dr inż. Tadeusz Kęsoń .. 107 Zadania administracji niezespolonej na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej mł. ogn.. Aby zapoznać się z szczegółami wybranej pracy: spisem treści, planem pracy, należy kliknąć w temat pracy.. Aby zapoznać się z szczegółami wybranej pracy: spisem treści, planem pracy, należy kliknąć w temat pracy.. Dają one studentom konkretną wiedzę o danym zagadnieniu.. Studium przypadku.. Rok 2016 wydaje się być odpowiednim czasem do podsumowania dotychczasowych prac i zebrania opinii dotyczącychStrona Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego..

Przykładowe tematy prac dyplomowych.

Wielu studentów ma rozmaite trudności z wybraniem odpowiedniego tematu na swoją pracę naukową.. Wydział oferuje studia na atrakcyjnych kierunkach, także w języku angielskim.. Baza tematów prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich, na studia podyplomowe itp.) Lista dziedzin: Administracja.4.prace dyplomowe z administracji - prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji państwowej i samorządowej.Nr prac: Tematy prac: Liczba stron: Cena: 16-01: Naczelne organy administracji państwowej: 86: 250 zł: 16-02: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego w świetle ustroju samorządu terytorialnego: 91: 300 zł: 16-03: Opłaty lokalne źródłem dochodów gmin: 89: 270 zł: 16-04: Administracja celna w polskim systemie podatkowym: 84: 250 zł: 16-05Celem pracy jest przedstawienie wydatków jednostki samorządu terytorialnego..

Załączniki: Przykładowe tematy prac dyplomowych.docx.

W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Sekretariacie Wydziału pok.. poniżej umieszczamy tematy Państwa prac dyplomowych zatwierdzone przez Kolegium Dziekańskie.. np. w zakresie współpracy administracji samorządowej z trzecim sektorem w zakresie bezpieczeństwa lub w kwestii zapewnienie .pracy dyplomowej przez swojego seminarzystę.. Wprowadzanie zmian w kierowaniu pracownikami w instytucjach administracji publicznej.. Tak naprawdę studiuje się po to, aby znaleźć dobrze płatną oraz ciekawą pracę.Administracja.. Dr AndrzejWstęp do pracy licencjackiej czy magisterskiej często sprawia wiele problemów.. Przykładowe tematy prac dyplomowych.. Identyfikator .. Samorząd terytorialny .Propozycje tematów prac licencjackich związanych z Teorią Organizacji i Zarządzania w Administracji Publicznej (2009) 1.. Pierwszy charakteryzuje gminę, wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy jej działalności.. Analiza budżetu UMwS1samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Miasta Skierniewice.. Licencjacka: 53: 566: Nadużywanie pozycji dominującej: Artykuł naukowy: 124: 596: Status prawny ministra w okresie PRL: Licencjacka: 49: 602: Organizacja i funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego: Magisterska: 82: 624: Polska polityka bezpieczeństwa po okresie transformacji: Licencjacka: 52: 625: Korupcja w administracji publicznej: Licencjacka: 52: 626Administracja samorządowa, czyli o tym, kiedy, w jaki sposób i dlaczego powstał samorząd w Polsce i na świecie - przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich Nie ulega wątpliwości, że "jeśli człowiek wymyślił państwo, to musiał następnie wymyślić reguły i sposób, według których to państwo funkcjonuje, i znaleźć podmioty, które będą działać w imieniu tego państwa [1] ".Tematy prac licencjackich z administracjikoncentrują się na różnych aspektach związanych z funkcjonowaniem państwa.. Poniżej znajduje się przykładowy wstęp do pracy na temat współpracy organizacji pozarzadowych oraz samorzadu terytorialnego.. Skierniewicach .. Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia III rok 2019-2020.doc.. Dr Andrzej Jędruchniewicz KEiPG Ekonomia 2.. Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego: Magisterska: 71: 465: Szanse dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: Artykuł naukowy: 18: 466: .. Udostępniam przykładową pracę licencjacką z administracji (PDF).. Analiza lat 2010-2017Prace magisterskie na temat tematy pracy licencjackiej administracja Wyszukaj tematy o tematy pracy licencjackiej administracja Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe wzory oraz przykłady.. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników 1.Wynagrodzenia-istota 2.Systemy wynagrodzeń pracowników 3.Formy wynagrodzeń pracowników 4.Funkcje wynagrodzeń pracowników 5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy Rozdział II.Temat administracji samorzadowej jest tak naprawdę bardzo szeroki.. Informacja powinna zawierać nazwisko seminarzysty (kierunek, stopień i tryb studiów) oraz kod ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt