Protokół z kontroli komisji rewizyjnej

Pobierz

W oparciu o sprawozdanie z kontroli, Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli i przedstawia go Prezydentowi i Przewodniczącemu wraz z wnioskami pokontrolnymi i ewentualnymi projektami uchwał.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Szczerba Zygmunt - członek.. Protokół Nr 3/2015 z kontroli przeprowadzonej nt.: "Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu Gminy Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta ".8.. Makowski Tomasz 4.. 10.PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. JEDNOSTKI KONTROLOWANEProtokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli wydatków z budżetu Gminy na wszystkie dostawy, usługi i roboty budowlane wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o.. z dnia 6 grudnia 2018r.. Dane dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej: Dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa jest Pan ogumił Haremza.. Krzysztof Janas - czlonek 3.. Przewodniczący:PROTOKÓL KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PULAWY Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO realizowanego przez Stowarzyszenie "Dwa Brzegi" pt. Festiwal "Wszystkie Strony Šwiata" Zespól kontrolujacy w dniach 3.10.2016 r. 15.03.2017 r. w skiadzie: 1.. 10.Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2020 r. - absolutorium.pdf..

Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej.

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.. Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: 1.. Paragraf 21.PROTOKÓŁ z przeprowadzonej w dniach 16, 22 i 26 stycznia 2007 roku kontroli w Zakładzie Inżynierii Miejskiej w Ełku z siedzibą przy ulicy Małeckich 3.. Przewodniczący - Roman Gryglewski 2.. Przedmiot kontroli i zakres kontroli:Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1. o godzinie 17.00 w .8.. Główna Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała si ę z korespondencj ą dotycz ącą Wisowaty Bogusław 5.. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kętrzyn w roku 2016 (PDF, 2.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-05 12:27:40 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-01. zm./oraz Uchwały Nr XIII/72/ll Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na .Protokół Nr 3/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wykorzystania w 2018 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Carpe Diem"..

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.

Baranowski Romuald 3.. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie trzyosobowym, tj.: W posiedzeniu komisji brała udział: Pani Jolanta Sadowska - Sekretarz Stowarzyszenia.. Komisja Rewizyjna w składzie: 1.wydawania nagród, prowadzenie dokumentacji z zawodów, zarybienia oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacja z przeprowadzonych zarybień, źródła zarybień itp. 5.Protokół z kontroli komisji rewizyjnej z dnia 4.04.2013r.. Już sama perspektywa publicznego przedstawienia protokołu z kontroli skutkuje dyscyplinująco zarówno dla kontrolowanego jak i kontrolującego.Protokół z posiedzenia konstytuującej się Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.. Grzegorz KQdzielawski 1.. Protokół nr 6k-2019 z dnia 28-11-2019 Komisji Rewizyjnej - kontrola w zakresie wydatków zwiażanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeci.pdf1 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża posiedzenie dwudniowe 8 i 21 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym /Dz.. z posiedzenia z dnia 04.04.2012r.. Stycznia 2016 roku.. Komisja Rewizyjna PSKO działa w składzie : 1.. Miała na celu sprawdzenie- protokół z dnia 13.06.2012 roku, - przelew na rzecz Urz ędu Miasta Orzesze z dnia 15.06.2012 roku na kwot ę 14 189,00 zł - akt notarialny Repetytorium A numer 5854/2012 z dnia 20.06.2012 roku - Kancelaria Notarialna mgr Aleksandra Gramoła..

Prezydent przedstawia Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko do protokołu kontroli w terminie 10 dni od jego otrzymania.

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - Sekretarz8) stanowisko komisji rewizyjnej.. Protokół Nr 2/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wydatków na remonty chodników na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku".Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętym uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieoskiego nr IV/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku.. Waldemar Taborski - CzłonekProtokół z kontroli wraz z załącznikami oraz wnioskami zespołu wynikającymi z kontroli kierownik zespołu kontrolnego przekazuje przewodniczącemu komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę.. Pobierz dane XML.STRONA GŁÓWNA SEJMIK Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej VI kadencji (lata 2018-2023) Protokół nr 10/2021 kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzonej w Teatrze.Protokół Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. Artur Wróblewski W w/w składzie KR pracuje od dnia 14 września 2012 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła badanie udostępnionych dokumentów uchwał zarządu .. Wszystkie druki spakowane (ZIP) Ostatnio dodaneSPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ PSKO .. Szkolenia Komisji Rewizyjnych - 2021..

kontroli przez Zespól Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie w skladzie: l. Barbara Koprowska — - czlonek 2.

28.03.2018 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.. przeprowadzonej w kole w dniu 01.12.2008 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Pierepienko Robert - sekretarz.. Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu 04 kwietnia 2013r.. Eugeniusz Myszka - Członek 3. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.Wideorelacje archiwalne z Sesji i Komisji Rady Miasta Milanówka · Harmonogram Pracy Rady Miasta Komisje Rady.. w Karolewie w roku 2016: Jagoda PyrkaProtokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu PZHGP Oddziału śmigród za rok 2019 Kontrola odbyła się w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 16.00 we Wrocławiu ul. Chmielna 2 Z uwagi na nie udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału śmigród przez Walne ZebranieKomisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno z kontroli.. W oparciu o sprawozdanie z kontroli, Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli i przedstawia go Prezydentowi i Przewodniczącemu wraz z wnioskami pokontrolnymi i ewentualnymi projektami uchwał.. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.. Mikołaja Kopernika w Gołdapi w dniu 26.02.2018r.- wyniki kontroli, dokonanej przez Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego w Świdnicy w grudniu 2012 roku (protokół z dn. 31.12.2012) i związana z tym korespondencja pomiędzy ŚOSiR-em a Urzędem Miejskim, w tym wyjaśnienia dyrektora ŚOSiR, dotyczące poszczególnych wniosków i zaleceń pokontrolnych, (załącznik nr 4)Załączniki.. Wzory dokumentów.. Zawadzki AdamProgram szkoleniowy.. Prezydent przedstawia Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko do protokołu kontroli w terminie 10 dni od jego otrzymania.. przeprowadziła w dniu 01.12.2008 roku kontrolę działalności statutowej i finansowej zaRegulaminy Komisji Rewizyjnych (pliki do pobrania) : Uchwała nr 2/2017 Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 29 listopada 2017 roku - ściągnij Notatka z posiedzenia Gminnej/Powiatowej* Komisji Rewizyjnej/Ochotniczej Straży Pożarnej* - ściągnij Plan pracy Gminnej, Powiatowej Komisji Rewizyjnej - ściągnij Protokół z kontroli doraźnej, wizytacji* - ściągnijNa posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 18 maja 2021r.. omówiono wyniki powyższych kontroli, z których to kontroli sporządzone zostały protokoły i są do wglądu w Biurze Rady Miasta Gdańska.. Kontrola wykonania budżetu nie wykazała nieprawidłowości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt