Renesans i barok sprawdzian

Pobierz

"Pytanie 1 /15.. Barok - malarstwo.a) Różnorodność tematyczna b) Niektóre to utwory monologowe, niektóre dialogowe c) Niektóre fraszki to utwory obszerne, niektóre krótkie d) Mogą być pisane i prozą i wierszem 13) Kim jest adresat fraszki: "Na dom w Czarnolesie"?. wzmocnienie się cesarstwa wschodniorzymskiego w 1453 roku.. B. Milosz uznaje dorobek oswiecenia polskiego za: a) pomost pomiedzy renesansem a epoka wspolczesna b) zagubione ogniwo w.. Podoba się?. (w Polsce od XVI w. do lat trzydziestych XVII w.).. Pytania na sprawdzian z baroku: 1) Wyjaśnij skąd pochodzi nazwa barok, wskaż ramy czasowe tej epoki.. Epoki literackie - barok Udostępnij Obejrzyj w Przykładowy sprawdzian z baroku z odpowiedziami Co oznacza nazwa barocco, z której pochodzi nazwa epoki?. Którzy z wymienionych polskich pisarzy i poetów tworzyli w odrodzeniu?Renesans Test jednokrotnego wyboru Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.. poleca 84 % 1518 głosów.. Który wiek/i obejmuje ta epoka?. fala małych odkryć geograficznych.. (0-2) .. 2.Wyjaśnij pojęcia: pieta, tryptyk.. Treść.. 4.Pytania na sprawdzian z renesansu: 1) Określ ramy czasowe i najważniejsze cechy epoki (nazwa epoki, wydarzenia historyczne, idee i hasła renesansu).. Motyw Exegi monumentum zwany motywem horacjańskim.. Wzorce osobowe odrodzenia to: asceta, patriota, rycerz humanista, patriota, ziemianin święty, rycerz, patriota ziemianin, humanista, władca: 2..

Określ czas trwania epoki renesansu.

Renesans i Barok - dzieła.. Archiwum; Spodobał Ci się nasz serwis?. Jaki jest okres jej trwania?. "Panie, to moja praca, a darzenie Twoje.. "Renesans i barok - powtórzenie.. Ponad Słowami Renesans.. Albo macie link do jakiegoś.Plik Renesans sprawdzian.doc na koncie użytkownika Gosha7 • folder J.polski • Data dodania: 23 maj 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.5.. Carmina to po łacinie.. Test z wiedzy o artystach oraz dziełach renesansu i baroku.. Zagadnienia na sprawdzian z baroku i oświecenia: 1.. Charakterystyka Epok.. Renesans w Polsce przypada na wiek: a) XV b) XVI c) XVII d) XVIII 2.. Charakterystyka średniowiecza i renesansu (główne tendencje).. Charakterystyczny dla renesansu jestbarok i.3 renesans i.4 barok i.5 staroŻytny egipt i.6 gotyk i.7 romaŃski/romanizm i.8 klasycyzm i.9 staroŻytna grecja i.10 renesans ii.. Tło polityczno - kulturowe Renesansu:Tutaj znajdziesz materiały do nauki o baroku: barok, barok - prezentacja.. Polecane teksty: 85% Fletnia pana; 84% W grocie króla gór; Treść zweryfikowana i sprawdzona.Renesans w Polsce przypada na wiek: XV XVI XVII XVIII: 1.. 7.Renesans - quiz - Test 1) Jak nazywa się ten obraz i kto jest jego autorem?.

TEST z wiedzy o baroku z komentarzem.

Głoszenie nieśmiertelności poezji.. 10 romaŃski/romanizmSprawdziany: renesans, barok, oświecenia + klucz odpowiedzi.. od pierwszej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVII wieku od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku od pierwszej połowy XVII wieku po końca XVII wieku od drugiej połowy .Renesans i barok - test z plastyki (gimnazjum) Uzupełnij 1.Podaj synonim nazwy renesans.. Po renesansie nastąpiła kolejna epoka w dziejach sztuki i literatury, nazywana barokiem.. Obejmuje zakres wiedzy gimnazjum.. 2) Wymień i opisz trzy nurty poezji barokowej.. Za czynnik, który wpłynął na rozwój renesansu uznamy: answer choices.. druk, ponieważ dawał możliwość szybkiego rozpowszechniania nowych idei.. Renesans nawiązuje do: antyku średniowiecza odrodzenia baroku: 3.. Renesans - TEST 1.Renesans i Barok - dzieła Renesans i Barok - dzieła, test z historii sztuki Test z wiedzy o artystach oraz dziełach renesansu i baroku.. Podaj trzy przykłady.. Tekst jest w załączniku Załączniki: renesans_i_barok_powtorzenie.doc.. Sprawdź swoją wiedzę z literatury renesansu i baroku 1.. Napisz, jakie wydarzenia uznaje się za początek epoki renesansu.. 5.TEST Renesans - odpowiedzi: 1. a) odkrycia geograficzne, b) wynalezienie druku, c) reformacja, 2. b), d) 3. a) 4. a) Marcin Luter - luteranizm b) Jan Kalwin - kalwinizm c) Henryk VIII - anglikanizm d) Jan Hus - husytyzm, 5. b) 6..

2) Wskaż renesansowe nawiązania do antyku.

3.Renesans- notatki: kluczowe pojęcia epoki, kierunki filozoficzne, sztuka, teatr, literatura, wzorce osobowe, popularne motywy, fraszki, pieśni, treny, O .. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa-egzamin; Współczesne nurty i koncepcje zarządzania ; Podstawy zarządzania - pytania do kolokwium; .. Barok - Notatki z wykładu 7; Dziady .W renesansie kierowali sie bardzo rozumem, madrosc byla dla nich wazna.Sprawdziany: renesans, barok, oswiecenia + klucz odpowiedzi.. Poleć go na FB .. Pojęcia z epoki Barok Pojęcia z epoki Barok Pojęcia z epoki Barok.. To właśnie temu badaczowi literatury średniowiecze zawdzięcza przeświadczenie o niskiej wartości swej kultury.Barok zrezygnował z renesansowych kategorii umiaru, harmonii i jasności na rzecz dynamizmu, ekspresywności, przepychu, bogactwa ornamentacyjnego i stylistycznego.. 7 pytań Historia sztuki aleksnadraw Rozpocznij test TagiA Sprawdzian z wiadomości na temat epoki średniowiecza, renesansu i baroku 1.. 4 romaŃski ii.. 4) Przedstaw renesansową koncepcję ludzkiego losu.Autorem terminu renesans, od francuskiego słowa renaissance, jest autor znanej w historii literatury pozycji Kultura Odrodzenia we Włoszech, Jakub Burckhardt.. Jak inaczej nazywano wiek renesansu w Polsce ze względu na rozkwit kultury i sztuki?10 seconds.. Jakie wzorce osobowe istniały w świadomości ludzi średniowiecza?.

3) Wyjaśnij pojęcie człowiek renesansu.

poleca 84% 1514 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze 1. druk, ponieważ dawał możliwość szybkiego rozpowszechniania .Renesans i Barok w pytaniach i odpowiedziach.. Znajomość pojęć: theatrum mundi, vanitas, racjonalizm, empiryzm, rokoko, klasycyzm, sentymentalizm.. Renesans stanowił odrodzenie (1 punkt) A. ideałów antyku B. ideałów średniowiecza C. ideałów baroku D. ideałów romantyzmu Odpowiedz na pytania: 6.Przykładowy sprawdzian z renesansu z odpowiedziami Z jakiego języka pochodzi nazwa renesans i co oznacza?. Przerwij test.. Filmy.. Renesans - odrodzenie, trwał we Włoszech od XIV w. do XVI w., a w krajach północnej Europy od końca XV w. do końca XVI w. Wstąpienie na tron jakiego króla zakończyło polski barok?Test z malarstwa baroku- sugeruję opcję mieszania pytań, ponieważ tworzę je przerabiając kolejno poszczególnych malarzy- co ułatwia naukę.. Pozytywizm.. Podaj po jednym przykładzie tego typu dzieł.. Motyw vanitas w barokowym malarstwie przedstawiającym martwą naturę - interpretacja obrazu.. 2 starozytna grecja/ hellenistyczny ii.. 3) Zdefiniuj pojęcie metafizyki.Powtórz epokę baroku, rozwiązując nasz test:) 1.. Mistrzem dla Jana Kochanowskiego był: a) Homer b) Wergiliusz c) Arystoteles d) Horacy.. Barok to epoka literacka trwająca: Odpowiedź: b. Barok jako epoka historyczno-literacka obejmuje zasadniczo cały wiek XVII, choć korzeniami sięga jeszcze końca XVI wieku, a w niektórych krajach, np.: w Polsce, trwa jeszcze do połowy XVIII stulecia (czasy saskie).Wybierz test z rozdziału Pojęcia z epoki Renesans lub podrozdziałów podręcznika Testy z epok dla Klasa I Liceum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt