Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta poznania

Pobierz

Jun 22, 2020Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania (w skrócie PGN) jest dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte przez Poznań w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej a także zarządzaniuPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Poznania został przyjęty przez poznańskich radnych w lutym ubiegłego roku.. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew" Download Document.W zakresie gospodarki niskoemisyjnej strategia wyznacza cele szczegółowe na poziomie krajowym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z roku 1990, zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii (Polska 15%) oraz dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%.May 10, 2022plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy szczytna ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020, tj.: - redukcji emisji gazów cieplarnianych, - zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, - redukcji zużycia energii finalnej, co ma …PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA RAWA MAZOWIECKA - AKTUALIZACJA DO 2030 ROKU Zamawiający Miasto Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka Wykonawca Dokumentacja Środowiskowa - Wojciech Pająk Osiedle Leśne 7B/121 62-028 Koziegłowy (k. Jego aktualizacja dotyczy tylko inwestycji nowych, które do tej pory w dokumencie tym nie były ujęte..

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest jednym z kluczowych dokumentów dla każdego miasta lub gminy, które w poważny sposób myślą o swoim rozwoju i jednocześnie dbają o środowisko.

Zleć wykonanie pracy przebieraj w ofertach wykonawców Zleć wykonanie pracy przebieraj w ofertach wykonawców Zarejestruj swoją firmę otrzymuj zlecenia na mailaZamawiający: Gmina Człopa Urząd Miasta i Gminy Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 Człopa Wykonawca: Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska ul. Nowy Świat 10a/15 60-583 Poznań wwwTutaj wstaw opis strony: RPO WD 2014-2020 » Inwestycje własne gminy » Aktualności » Wybrane projekty unijne » Interreg III A » 2008 rok » 2007 rok » 2006 rok » Odnowa Wsi Dolnośląskiej » Plany Odnowy Wsi » Odnowa Wsi Nowy Kościół » Odnowa Wsi Stara Kraśnica » Plan Odnowy Wsi Biegoszów » Plan Odnowy Wsi Dobków » Plan Odnowy Wsi PodgórkiPlan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy.. STOP rakowi szyjki macicy; Elektromobilność; Społeczne.. Jacek Łakomy/biuro prasowe / poznan.pl ← Wielkopolska Izba Rolnicza opiniuje umowy dzierżawy obwodów łowieckichze środków WFOŚiGWw Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizował III nabory wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego.Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań (którego członkiem jest Gmina Stęszew) oraz Consus Carbon Engineering Sp..

PGN jest dokumentem strategicznym i wyznacza działania umożliwiające rozwój danego obszaru poprzez dążenie do ...Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Oborniki Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań wykonano na podstawie umowy nr 39/2014.

Dokument ten jest zgodny z zakresem określonym .. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału .Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań wykonano na podstawie umowy nr 39/2014.. Dokument ten jest zgodny z zakresem określonym w umowie oraz ze Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury .Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rawa Mazowiecka wykonany przez Ekolog Sp..

Zachowaj trzeźwy umysł; Gmina ...4 days agoProjekt planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz zapewniono możliwość udziału społeczeństwa.Plany gospodarki niskoemisyjnej.

Program Rodzina 3+ Śremska Karta Seniora; Karta Dużej Rodziny; Śremska Rada Seniorów; Wielkopolska Karta Rodziny; Narkotyki?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt