Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych

Pobierz

Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrody .. są to dość duże obszary podlegające ochronie ze względu na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.. Matura z geografii 2014 poziom rozszerzony odbyła się w maju 2014 roku.. Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrodyDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem .Matura z geografii 2018 - arkusz i odpowiedzi.. Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.. Formy polodowcowe: ozy, moreny czołowe, drumliny, mutony, kemy, sandry.. Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrody .. są to dość duże obszary podlegające ochronie ze względu na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.Proszę o sprawdzenie i ewentualną poprawę.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Przyporządkuj każdemu opisowi właściwą nazwę formy rzeźby i nazwę regionu Polski, dla którego ta forma rzeźby jest charakterystyczna..

Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.

Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrody .. są to dość duże obszary podlegające ochronie ze względu na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.Jeske Liceum/Technikum Geografia 5+3 pkt Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.. • Osobliwością każdego z parków są formy krasowe, malownicza dolina rzeki, endemiczne gatunki roślin.Uzupełnij tabelę.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. PODSTAWOWY I ROZSZERZONY już w środę, 14 maja 2014.. Do kolejnych opisów należy dopisać następujące formy ochrony przyrody:A. pomnik przyrody; Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 7Uzupełnij tabelę nazwami dolin, do których odnoszą się podane opisy.. Wpisz obok każdego opisu nazwę odpowiedniego surowca energetycznego, wybraną spośród podanych poniżej, oraz literę oznaczającą wykres przedstawiający strukturę wydobycia tego surowca.. 6 stycznia 2021.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych..

Wpisz do tabeli nazwy wybrane spośród podanych poniżej.

Arkusze CKE, rozwiązania i odpowiedzi Z .dowcowe.. Formacje roślinne: step, tropikalny las deszczowy, sawanna A - tropikalny .a) Wpisz w tabeli, obok każdego opisu bariery rozwoju osadnictwa, właściwą nazwę wybraną z podanych: termiczna, świetlna, wodna, grawitacyjnaDo kaŜdego z podanych opisów form polodowcowych, wpisz właściwą nazwę spośród podanych poniŜej.. Dolna część doliny wyróżniająca się walorami przyrodniczymi została objęta szczególną ochroną przyrody.C.. Zaznacz zestaw, w któ-rym podano nazwy tych surowców zgodnie z ozna-czeniem na mapie.. ropa naftowa gaz ziemny węgiel kamienny rudy uranu09.. Formy rzeźby: barchan, cyrk lodowcowy, misa deflacyjna, pradolina, rynna polodowcowa.Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę właściwymi informacjami wybranymi spośród podanych Nazwy surowców: a) rudy miedzi, b) granity, c) węgiel brunatny, d) sól kamienna Charakterystyka surowców: a) Te bogate w czysty pierwiastek złoża zalegają na głębokościach m.Uzupełnij tabelę.. D. oczyszczenie strefy przybrzeżnej z szuwarów i wprowadzenie ryb hodowlanych do jeziora.. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony 7 Spośród zaznaczonych na mapie parków narodowych Polski wybierz i zapisz po dwa przykłady tych, które charakteryzują się podanymi cechami..

Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.

Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.MATURA GEOGRAFIA 2014 ODPOWIEDZI - P. Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.. Maturzyści, Sprawdźcie, czy dobrze Wam poszło!Dwie spośród wymienionych krain geograficznych znajdują się u ujścia największych polskich rzek.. ODPOWIEDŹUzupełnij tabelę.. Matura z geografii 2018 odbyła się 14 maja 2018 roku o godzinie 14:00.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Matura z geografii 2014 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. Rozwiązania zadań maturalnych przygotowali poznańscy nauczyciele.. Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrodyUzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.. b) Dobierz spośród podanych po jednym z walorów przyrodniczych, charakterystycznych dla danego parku narodowego.. IV Liceum Ogólnokształcące im.. Zadanie 16.Uzupełnij tabelę.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. A. ruchome wydmy; B. kotły polodowcoweb) Przyporządkuj do klimatu stacji A i B charakterystyczną formację roślinną, wybraną spośród podanych poniżej..

Wśród podanych krain tylko dwie pierwsze są obszarami górskimi.

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania 1Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrody … poniżej.. Sprawdź poprawność wykonania zadania, korzystając z mapy fizycznej Polski.. wytyczenie ścieżek dydaktycznych na terenie objętym obszarową formą ochrony przyrody.. kocioł polodowcowy; kem; oza) Uzupełnij tabelę nazwą województwa, na terenie którego dany park narodowy się znajduje, oraz wpisz numer oznaczający położenie parku na mapie.. Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrody .. są to dość duże obszary podlegające ochronie ze względu na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony Zadanie 9 (2 pkt.). Przyporządkuj każdemu opisowi właściwą nazwę formy wybraną spośród podanych oraz literę, którą zaznaczono tę formę na ilustracji.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09.. Na mapie Polski przedstawiono lokalizację 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.. 0-1 p.Matura 2014: Geografia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. 11 Na mapie zaznaczono miejsca występowania wybra-nych surowców mineralnych.. 22 stycznia 2021.. Uzupełnij opis właściwą nazwą formy ochrony przyrody wybraną spośród podanych.. Obszary chronionego krajobrazu, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Pomniki przyrody .. są to dość duże obszary podlegające ochronie ze względu na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.Proszę o sprawdzenie i ewentualną poprawę.. Drugi człon nazwy jednoznacznie wskazuje poprawną odpowiedź.. Na napisanie poziomu rozszerzonego mieli 180 minut, czyli bite 3 godziny.. a) pagórki, o wysokości od kilkunastu centymetrów do kilkudziesięciu metrów, powstające w2 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt