Wyjaśnij jak powstaje efekt cieplarniany

Pobierz

Gdyby nie istniała atmosfera i jej właściwości wywołujące efekt cieplarniany, średnia temperatura powietrza na naszym globie nie wynosiłabyok.. Efekt ten spowodowany jest tym, ze dwutlenek wegla tworzy w atmosferze warstwe izolacyjna wokol Ziemi i zachowuje sie jak szklany dach cieplarni.. 6.Krótkie podsumowanie.. dziura ozonowa- to spadek ilości ozonu na wysokości ok. 20 km nad ziemią, spowodowany dużą ilością freonów, które atakują ozon.. Energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w energię cieplną.. d)Efekt cieplarniany zwany również szklarniowym, jest skutkiem zatrzymania energii słonecznej przez gazy cieplarniane.. Gromadzi się w atmosferze i zatrzymuje ciepło.. Question from @Aga451 - Szkoła podstawowa - BiologiaEfekt cieplarniany powstaje kiedy promieniowanie sloneczne nie moze uciec z atmosfery ziemskiej.. Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane.. Od czasu rewolucji przemysłowej nastąpił wzrost stężenia CO2 w atmosferze od ok. 280 ppm w połowie XVIII w. do 379 ppm w 2005 r. Naukowcy dowiedli, że tempo wzrostu koncentracji CO 2 jest najwyższe od co najmniej 20 tys. lat.Efekt cieplarniany polega na tym że w atmosferze zatrzymuje się coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi jak również na zatrzymywaniu przez gazy cieplarniane zawarte w atmosferze energii wypromieniowywanej z Ziemi..

Wyjaśnij, w jaki sposób powstaje efekt cieplarniany.

Polega on na podwyższeniutemperatury powietrza na Ziemi.. a częściowo pochłaniane ogrzewając ją.. 1.Wstęp Chociaż efekt cieplarniany nie jest fenomenem współczesności, a naturalnym skutkiem istnie- nia .Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane (w porównaniu z sytuacją, w której gazów cieplarnianych by nie było).. Potrzebne na test.. Zawiera ona masy powietrza które zatrzymóją i magazynują ciepło pochodzące ze słońca pod postacią promieniowania podczerwonego.Efekt cieplarniany Temperatura wzrasta na skutek koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.. na drodze emisji fal podczerwonych (IR - promieniowanie długofalowe).. Występuje jednak nie tylko na Ziemi.. Trudno podać uniwersalną wartość stężenia granicznego określającego pojawienie się dziury ozonowej, ponieważ zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną.Efekt cieplarniany odkrył w 1824 Jean Baptiste Joseph Fourier, a jako pierwszy ilościowo przeanalizował Svante Arrhenius w 1896.. Występowanie w atmosferze gazów cieplarnianych umożliwia życie na naszej planecie gdyż bez nich temperatura spadłaby znacznie poniżej zera.Przyczyny powstawania efektu cieplarnianego: Promieniowanie zwrotne jest główną przyczyną występowania efektu cieplarnianego..

3.Gazy wpływające na efekt cieplarniany.

Ciało niebieskie pozbawione atmosfery pochłania i emituje promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni.. Źródła powstawania na Ziemii.Efekt cieplarniany - to zjawisko stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie.. cieplnego).. Ozon stratosferyczny powstaje na skutek działania promieni UV na cząsteczki tlenu.. Krótko.. Zanieczyszczenia przemyslowe powoduja staly wzrost zawartosci dwutlenku wegla w powietrzu.Powstawanie i rozpad ozonu zachodzi pod wpływem światła, które ma różne natężenie w dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. 4.Prognozy dotyczące globalnego ocieplenia.. Jakie skutki niosą ze sobą kwaśne opady?. Obecność efektu cieplarnianego stwierdzono także na Marsie, Wenus oraz na Tytanie - księżycu Saturna.. Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.Na planetach takich, jak Ziemia (również Mars i Wenus), które posiadają atmosferę, efekt cieplarniany występuje naturalnie i odpowiada za regulację temperatury.. Jak powstaje smog?. Czy ktoś może mi pomóc?. Kula Ziemska posiada atmosferę o grubości większej niż tysiąc kilometrów.. To zjawisko spowodowane nadmierną zawartością dwutlenku węgla w atmosferze, który działa na podobnej zasadzie, co szklane ściany w cieplarniach..

1.Wstęp 2.Model powstawania efektu cieplarnianego.

Powodem jest obecność gazów cieplarnianych a atmosferze.. Jest to proces, w którym absorpcja i emisja promieniowania podczerwonego przez gazy atmosferyczne ogrzewa dolną atmosferę i powierzchnię planety.. Naturalnie występujące gazy cieplarniane podnoszą przeciętną temperaturę Ziemi o około 33 °C, dzięki .Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym występowaniematmosfery ziemskiej.. Uwzględnij związki chemiczne, które przyczyniają się do powstawania smogu.. Żywe drzewa fotosyntezują, pochłaniając dwutlenek węgla.. Atmosfera ziemska zatrzymuje promieniowanie słoneczne niczym szyby szklarni.. Nie potrzebne mi 10 zdań.. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.Efekt cieplarniany Jest on spowodowany głownie wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.. +15°C, lecz -18,9°C.Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in.. Światło słoneczne przedostaje się przez atmosferę i ogrzewa powierzchnię Ziemi.Jak powstaje efekt cieplarniany?.

5.Sposoby ograniczenia efektu cieplarnianego.

Zmiany powodujące wzrost nasilenia efektu cieplarnianego są główną przyczyną obserwowanego na Ziemi globalnego ocieplenia.Efekt cieplarniany - wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla.. Wyjaśnij mechanizm powstawania kwaśnych opadów.. Wiele zwierząt i roślin może zniknąć z powierzchni globu.EFEKT CIEPLARNIANY Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m.in. cieplnego).. Wycinanie lasów pogarsza sytuację.. Słońce ogrzewa ziemię, a powstałe w ten sposób ciepło - w postaci promieniowania podczerwonego, gdyż gazy cieplarniane pochłaniają je i częściowo kierują znów ku ziemi, powodując dalsze nagrzewania się jej powierzchni.NA CZYM POLEGA EFEKT CIEPLARNIANY?. Środowisko kształtowało się przez miliony lat w obecnie panujących warunkach klimatycznych, a mieszkający na Ziemi ludzie nauczyli się korzystać z jego naturalnych dóbr.Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze.. Jaki wpływ na klimat ma to zjawisko?. Wskutek gospodarczej działalności człowieka zwiększa się stężenie w atmosferze substancji absorbujących długofalowe promieniowanie ziemskie.Efekt cieplarniany.. a z chmur i z warstw atmosfery - również w stronę Ziemi.Efekt cieplarniany, kwaśne opady (deszcze), eutrofizacja wód i dziura ozonowa.. smog-to trująca gęsta mgła połączona ze spalinami nad wielkimi miastami.Efekt cieplarniany - podwyższenie się temp.. Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, węgiel i fluor.. Poza tym może on zachodzić wszędzie tam, gdzie ciało niebieskie otacza atmosfera.Czym jest efekt cieplarniany Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym występującym na naszej planecie, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby istnieć życie.. Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieb)Efekt cieplarniany-jest spowodowany wzrostem zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze głównie CO2, freonów metanu i podtlenku azotu.. Efekt cieplarniany może zmienić nasz klimat.. Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.Zależy do której chodzisz klasy .. efekt cieplarniany- to podwyższenie temperatury na Ziemi spowodowane zwiększoną ilością dwutlenku węgla i metanu.. Atmosfera zaburza ten proces wymiany ciepła, głównie poprzez ograniczenie ilości ciepła wypromieniowywanego z powierzchni planety i .Efekt cieplarniany.. Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt