Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski klasa 5

Pobierz

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 język polski jako obcy Polski.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego kl. IVa i IVc.. Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.. Układanie życzeń Rysunek z opisami.. 16-100 Sokółka.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Czy wiesz, że: w języku węgierskim jest 29 przypadków, w języku fińskim - 16, a w języku polskim - 7.. Klasa 7 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (czwartek)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Pliki do pobrania DOMINA ORTOGRAFICZNE - Kopia.pdf (813.83 KB) gry karciane ortograficzne - Kopia.pdf (621.46 KB) karta pracy 2.doc (102.00 KB) karta pracy 2.doc (110.50 KB) karta pracy 3.doc (121.50 KB) karta pracy 3.doc (110.00 KB) karta pracy1.doc (82.50 KB) karta pracy1.doc (86.00 KB)i liczebniki w prawidłowy sposób na co dzień.. Na całym świecie po polsku mówi około 50 milionów ludzi.5.. obrej zabawy z gramatyką języka polskiego.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze JĘZYK POLSKI Drukuj E-mail Szczegóły Opublikowano: 02 kwiecień 2020 Odsłony: 8034 Diagram-rz,ż, h, ch .Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa VII W ramach zajęć dydaktyczno wyrównawczych z matematyki na czas zdalnego nauczania od 5 do 8 maja proponuję temat, dzięki któremu utrwalicie poznane wiadomości i umiejętności..

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język polski) Data: 31.03.2020r.

Cel główny: Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.. Rozpoznają w tekstach środki wyrazu artystycznego i określają ich funkcję.. poniedziałek 14.45 - 15.30 (co dwa tygodnie)- mgr M. Babik.. Opowiadanie - ćwiczenia redakcyjne.Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6. bejrzyj uważnie filmik, a dowiesz się jak poprzez zabawę możeszZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO (kl. 7a i 7b) Przedmiot: język polski - zespół wyrównawczy.. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji .Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowany w kl. V I.. Wybieramy jeden temat spośród podanych - co miesiąc można oddać jedną pracę.. Przecinek w zdaniu pojedynczym.. wg Centrumszkolend.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w klasach IV-VI Harmonogram zajęć wyrównawczych z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanych w ramach projektu " Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im..

Quiz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Teleturniej.

Dbaj ą o poprawno ść ortograficzn ą i interpunkcyjn ą.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego: 27- 28.05.2020 rodzy uczniowie proponuję dzisiaj spotkanie z dykcją.. Temat lekcji : Bez czasownika ani rusz !Klasa 5 Język polski jako obcy Polski.. Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Kurs języka polskiego.. Klasa 7 Klasa 8 Polski.. Rozwijanie umiejętności umożliwiających uczniom podjęcie dalszej nauki w szkołach zawodowych.. Zajecia wyrównawcze z matematyki dla klasy 4 obejmuja tych uczniów, którzy chodzili na dodatkową lekcję matematyki w piątki.. Części mowy - klasa V Sortowanie według grup.. Czas pracy: ok. 20 minut .5 Rozpoznawanie środków stylistycznych w utworze - zajęcia wyrównawcze j. polski 6 Karty pracy - j. polski 7 Karty pracy - j. polski II 8 Zakodowana ortografia - kl.4-6 9 Karty pracy - j. polski kl. 1 10 Związki frazeologiczne - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego 11 Klasa 2 - wykreślanka 12 Klasa 2 - czas 13Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze JĘZYK POLSKI; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze MATEMATYKA; e-logopeda; e-biblioteka; e-przedszkole; e-8_egzamin; .. Punkty w układzie współrzędnych.ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE.. Mają nawyk korzystania ze słowników i poradników językowych oraz potrzebę samokontroli i stosowania poprawnej polszczyzny..

Klasa 6 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (środa) Download.

Znaj ą warto ść słów i potrafi ą je zastosowa ć.. JĘZYK POLSKI - Klasa VI , VIII.. Elementy listu - ćwiczenia redakcyjne.. owodzenia!. Klasa 5c, 5d Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Aneta Wnuczek Karta pracy 1 - 30.03 Karta pracy 2 - 6.04 Karta pracy 3 - 17.04 Karta pracy 4 - 20-24.04 Karta pracy 5 - 27.04 Karta pracy 6 - 4-8.05 Karta pracy 7 - 11-15.05 Karta pracy 8 - 18-22.05 Karta pracy 9 - 25-29.05 Karta pracy 10 - 1-5.06 Karta pracy 11 - 8-10.065.. Język polski - obok chińskiego, węgierskiego i fińskiego - to jeden z najtrudniejszych języków świata.. Opis postaci -ćwiczenia redakcyjne.. Regiony Polski Rysunek z opisami.. piątek 12.50 - 13.35 - mgr K. Kutkiewicz.. Zasady dzielenia wyrazów przy przenoszeniu.. 8.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego uczestniczyło pięciu uczniów z klasy IV i jeden z klasy V..

Klasa 5 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (środa) Download.

Woj. Polskiego 29A, 18-400 Łomża.. Klasa 5 Polski.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego- kl.VIII.Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego PZO Młodszy czyta starszemu Tematy prac dodatkowych TEMATY DODATKOWYCH PRAC PISEMNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 1.. Potrafi ą tworzy ć poprawne komunikaty j ęzykowe.. Przyjemnej zabawy!. znajdz definicje Połącz w pary.. wg Paniodpolskiego1.. M.Kołodziejska Temat:Prostokątny układ współrzędnych.. Ćwiczenia w zamykaniu myśli w zdaniu.. Data: 9 czerwca 2020 r. Szacunkowy czas pracy: .. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania z informacji.Przewidywane osiągnięcia uczniów 1.. 6.PLAN PRACY.. Uczniowie dostrzegaj ą potrzeb ę poprawno ści j ęzykowej.. Stymulowanie rozwoju wszystkich procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia .Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie.. M. Konopnickiej w Przeczycach"CELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki.. Janowszczyzna 42. wg Zslachciak.. Treści nauczania: 1. codziennym życiu bardzo się przydaje.. Witam.. Opis przedmiotu - ćwiczenia redakcyjne.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego - kl.VIIa.. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży ul. Korzystaj ą ze słowników i poradników j ęzykowych.. Rozumieją czytane teksty, umieją o nich rozmawiać, nazywając własne uczucia i wyrażając subiektywne opinie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt