Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza dyplomowanego 2019

Pobierz

XI 2018 r. III 2019 r. V 2019 r. XII 2020 r. V 2021 r. IV 2019 r. X 2019 r. .. wymiany doświadczeń związanych z pracą nauczyciela bibliotekarza.. Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany.. Marta Rucińska, Szkoła Podstawowa nr 4 im.. Dokumentacja.. Tarnów Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Anita Stefańska.. Forma realizacji.. WSTĘP Jestem nauczycielem z 26-letnim stażem pracy w tym 9 lat w szkole.Sprawozdania: nauczyciel bibliotekarz mianowany - awans na dyplomowanego Powrót Uwaga!. 3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- bibliotekarza ubiegajacego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.. DamasławekSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Zofii Kowalskiej nauczyciela mianowanego .. temat księgozbioru biblioteki.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego .Nauczyciel kontraktowy ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia .May 12, 2022 Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego..

przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Zadania.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Mgr Grażyna MarczewskaPorady ekspertów były pomocne w trakcie konstruowania planu rozwoju zawodowego oraz pisania niniejszego sprawozdania.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Edyta Rząsa nauczyciel bibliotekarz okres stażu : od 1.09.2014r.. Zaświadczenia.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sposób dokumentacji.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego.. Wrzesień 2019 Cały okres stażuMar 30, 2022do 20.IX.2019 r. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora.. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałem o jego właściwą organizację: Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego, Przygotowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Jun 17, 2022May 22, 20225 days agoDec 1, 2021uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.

§ 6 ust.. Bolesława Chrobrego w GoleniowieSep 9, 2020Oct 9, 2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 01.09.2017 - 17.04.2020 Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej i wymagającej pracy.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. pomagałam w redagowaniu gazetki szkolnej "Szkolny Luz" wydawanej przez Samorząd Uczniowski.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (drugi rok stażu) Nauczyciel mianowany mgr Grażyna Marczewska 2 Motto RALPH WALDO EMERSON Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe.. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. - Czerpanie z zasobów Internetu informacji na temat szkoleń,Grupa A.. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. 2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.. Plany rozwoju zawodowego publikujemy bez żadnych ingerencji, zmian, poprawek.. I semestr roku szkolnego 2019/2020 Wrzesień 2019 2.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu.sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji..

Puck Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego Renata Olszówka.

Efekty: poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego, poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Starałam się sprostać wymaganiom, które nałożyłam na siebie w planie rozwoju zawodowego.W okresie stażu podejmowałem działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.. Tym samym nie możemy brać odpowiedzialności za ich jakość merytoryczną, zgodność z procedurami i przepisami.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.. Jelenia Góra, 31 maja 2017r.. Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt