Od czego zależy prędkość satelity na orbicie

Pobierz

Przeczytaj temat z podręcznika str. 119-123.. Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika 1,2,3 str. 123Satelity obracające się na orbicie średniej Ziemi obejmują nawigację i specjalne satelity przeznaczone do monitorowania określonego regionu.. W ruchu tym siłą dośrodkową jest siła grawitacji, zatem: - prędkość orbitalna.. Przebiega na wysokości 35 786 km nad równikiem.. Wzór ten służy do obliczania tzw. pierwszej prędkości kosmicznej .. Jest to tak zwana pierwsza prędkość kosmiczna.Dowiesz się, od czego zależy prędkość satelitów na orbicie Poznasz krótką historię lotów kosmicznych 1.. Prędkość satelity na orbicie kołowej: M Planety - masa obiektu wytwarzającego pole.. Czas przebywania satelitów na orbitach .Satelita porusza się po okręgu ze stałą szybkością, a rolę siły dośrodkowej pełni siła grawitacji.. W zenicie poruszają się odpowiednio o 1,4 i 0,4 stopnia na sekundę, a wraz ze zbliżaniem się do horyzontu obniżają się o współczynnik 10 lub więcej.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Prędkość kosmiczna, na czym to polega, czego to jest prędkość, czy .Jeżeli wartość kąta nachylenia orbity zawiera się w przedziale 0°-90°, to ruch satelity po takiej orbicie nazywamy ruchem prostym, czyli satelita porusza się w kierunku zgodnym z kierunkiem wirowego ruchu Ziemi, jeżeli natomiast od 90° do 180°, ruch satelity określony jest jako ruch wsteczny..

Od czego zależy prędkość satelity na orbicie.

Jako notatkę wpisz do zeszytu To najważniejsze str. 123 3.. Łatwo się o tym przekonamy, przeprowadzając następujące rozumowanie.. (2) Ognisko orbity stożkowej znajduje się w środku ciała centralnego.Od czego zależy siła grawitacji?. Pewne ciało znajduje się na powierzchni pewnego ciała niebieskiego.Większość lotów załogowych odbyło się w niskiej orbicie okołoziemskiej, w tym loty wahadłowców kosmicznych.. Rysunki, zdjęcia tabele itp. Sztuczny satelita, co to takiego, do czego to służy.. To zależy od tego, jak wysoko latają satelityszybkość ich ruchu.Widzimy więc, że rakieta kosmiczna użyta do wyniesienia satelity na zadaną orbitę kołową ma 2 zadania — osiągnąć odpowiednią wysokość oraz prędkość (to oznacza właściwą wartość jak i kierunek).. Większość naukowych statków kosmicznych, w tym flota systemu obserwacji Ziemi NASA, znajduje się na niskiej orbicie.. grawitacyjne (planety, gwiazdy) R orbity_kolowej - promień orbity kołowej po której krąży satelita G - stała grawitacyjna.. Możemy to łatwo pokazać - wystarczy wiedzieć, że wartość prędkości, z jaką porusza się satelita (przyjmijmy orbitę kołową), jest równa v = 2 π r T i v = G M Z r. Jeśli połączymy obie zależności (wykonaj takie przekształcenia samodzielnie), otrzymamy zależność:Prędkość orbitalna księżyca planety zależy od masy planety..

Orbity kołowe > I prędkość kosmiczna.

Okres obiegu satelity wokół Ziemi nie zależy od wysokości nad powierzchnią Ziemi.. Zakładając z kolei, że jego prędkość (w początkowym momencie — później będzie się ona zmieniać) jest taka sama jak na orbicie kołowej (o promieniu ) na której oryginalnie ciało się znajdowało, czyli dana przez ( ), otrzymujemy ostatecznie.możemy streścić wiedzę dotyczącą ruchu satelity po orbicie.. Orbita geostacjonarna jest orbitą kołową, zawartą w płaszczyźnie równika.. Wysokość implikuje prędkość, ponieważ jeśli prędkość byłaby nieprawidłowa, satelita nie pozostałby na orbicie.Od czego zależy prędkość satelity na orbicie Satelita porusza się w stałej odległości h = 200 km od powierzchni Ziemi.. Sztuczne satelity poruszające się po niskiej orbicie okołoziemskiej, mają prędkość około 27 400 km/h (8 km/s), robiąc pełen obrót w ciągu około 90 minut.Satelity obracające się na orbicie środkowej Ziemi obejmują nawigację i specjalne przeznaczone do monitorowania określonego regionu.. Obliczyć: prędkość liniową satelity czas obiegu (okres obiegu) przyspieszenie.I, II i III prędkość kosmiczna s. 9 16..

Promień orbity satelity wynosi r = R + h .

Jak połączyć się z Internetem przez satelitę s. 10 17.. Oblicz: a) jak zmienił się okres obiegu tego satelity, b) jak zmieniła się wartość prędkości liniowej satelity.. autor: topos » 3 sty 2009, o 16:19.. Na orbicie kołowej orbitujące ciało o masie niewielkiej w porównaniu z masą ciała centralnego porusza się po okręgu o środku w środku obieganego ciała.. Na przykład satelita NASA Aqua zabiera około 99 minut, aby latać po naszej planecie na wysokości około 705 km, a urządzenie meteorologiczne oddalone o 35786 km od powierzchni będzie .Prędkość satelity zmienia się cały czas, ponieważ satelita nie leci po idealnym okręgu wokół idealnie okrągłej ziemi wykonanej z idealnie jednorodnego materiału.. Satelitę obiegającego Ziemię po kołowej orbicie o promieniu r przeniesiono na orbitę o promieniu 4r.. Zasady orbitowania Johanna Keplera są podstawą do zrozumienia orbity satelitarnej.prędkosć satelity.. Zależy od tego, jak wysoko latają satelityprędkość ich ruchu.Prędkość satelity krążącego na orbicie na wysokości h = 160 km nieznacznie różni się od pierwszej prędkości kosmicznej ( v 1 = 8 km / s)..

Orbity eliptyczne.Od czego zależy okres obiegu satelity wokół Ziemi?

Możemy więc napisać, że: Pierwiastkując obie strony równania otrzymujemy wzór na prędkość, jaką należy nadać ciału stycznie do krzywizny Ziemi, aby ciało to poruszało się po orbicie kołowej wokół Ziemi.. Oba te warunki muszą być spełnione, aby po separacji satelity pozostawał on na zadanej orbicie bez używania napędu.Na jakiej wysokości satelity latają, zależyszybkość ich ruchu.. Satelita porusza się w stałej odległości h = 200 km od powierzchni Ziemi.. Obliczyć: prędkość liniową satelity czas obiegu (okres obiegu) przyspieszenie.Znając wartość r, możemy łatwo ze wzoru obliczyć prędkość satelity na orbicie geostacjonarnej: v s = 2 ⋅ 3,14 ⋅ 42 159 86 164 km s = 3,073 km s = 11 062 km h Jak widać, jest to prędkość bardzo duża w skali typowych zjawisk zachodzących na Ziemi.Zapiszemy go jeszcze raz dokładnie określając o jakie wielkości chodzi: I to jest właśnie nasz szukany wzór na prędkość ruchu satelity na orbicie kołowej.. Większość statków kosmicznych, w tym flota systemu obserwacji Ziemi NASA, znajduje się na małej orbicie.. Im satelita zbliża się do planety, tym szybciej podróżować, aby utrzymać swoją orbitę.. Aby się poruszać dookoła Ziemi, satelita musi mieć prędkość o wartości co najmniej 10 km/s.Zdolność satelity do pozostania na orbicie zależy od jej prędkości i przyciągania grawitacyjnego z planety, którą satelita okrąża.. Gdy zbliżamy się do Ziemi, grawitacja staje się silniejsza, a ruch przyspiesza.. 2,7 km/s jest absurdalną wartością ponieważ jest mniejsza od pierwszej predkości kosmicznej która wynoki ok 7,91 km/s a wiec satelita z mniejszą prędkością niż 7,91 nie wejdzie na orbitę.. Na górę.Orbita kołowa.. Prawa zachowania: - 22 - (1)Rodzina krzywych stożkowych (okrąg, elipsa, parabola, hiperbola) zawiera jedyne możliwe trajektorie orbity w zagadnieniu dwóch ciał.. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: od czego zależy wartość prędkości satelity na orbicie kołowej podaj wzór i objaśnijPierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi (planety) to prędkość o kierunku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt