Opis bibliograficzny dowolnej książki

Pobierz

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012.. Ponadto e-biblio pozostaje w stałym połączeniu z Biblioteką Narodową, dzięki czemu opisy bibliograficzne są automatycznie aktualizowane wg zmian wprowadzanych przez BN.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Wydanie.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Przykład: Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 23-142.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Jeżeli książka ma kilka miejsc wydania — do trzech miejsc podajemy wszystkie (rozdzielając je dywizem bez świateł), powyżej trzech — podajemy tylko pierwsze.. 2 , 1987) oraz wewnętrznymi ustaleniami międzyOpis bibliograficzny książki: Nazwisko i imię autora w mianowniku, tytuł pisany kursywą, miejsce wydania, rok .. Książki (Zmiana A1) zmienia w kilku miejscach (w strefie wydania, strefie adresu wydawniczego i w strefie serii) zasady określone normą PN-N-01152-1:1982.. Nazwisko, X.. Po trzecie, data napisania artykułu.. Miejsce wydania: Wydawnictwo.. Uruchom program MOL Optivum i na pasku narzędzi kliknij ikonę Nowy opis.. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988.. C. Zgorzelski, t. 1, Wrocław-Kraków 1997.. Sprawdzenia, jaką postać powinien posiadać poprawny opis bibliograficzny dla konkretnego typu dokumentu, na przykład dla książki, artykułu z czasopisma,.OPIS BIBLIOGRAFICZNY WSTĘPU do książki: Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu..

Opis bibliograficzny.

Opisy bibliograficzne.. Szczególnie jeśli ostatni raz mieliśmy styczność z tworzeniem opisu bibliograficznego w szkole średniej.. Na potrzeby tego artykułu przygotowałem opis bibliograficzny w stylu APA, który możesz wykorzystać jako wzór oraz narzędzie do tworzenia opisów .Książki wydane przed rokiem 1801 powinny być opisane według reguł dla dzieł współczesnych.. = strony (skrót ss.. Tytuł rozdziału, strona.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Bibliografia podmiotowa(lektury, filmy, obrazy, reklamy i inne teksty kultury, które są analizowane i interpretowane).IV.. Zasady ogólne 2.1.. Tytuł rozdziału.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.. Miejsce wydania: Wydawnictwo.. Imię i Nazwisko, Wydawca, Miejsce i rok wydania Schmitt Eric Emmanuel, Oskar i pani Róża, przekł..

Autor w opisie bibliograficznym.

3.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Nadal możnaDzięki temu wyszukiwanie opisów bibliograficznych w zasobach BN jest bardzo szybkie i nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji.. Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym 4.. Warszawa: MUZA, 1990.. SCHEMAT OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO (bibliografia załącznikowa będąca wykazem wykorzystanej literatury) 1.. Informacja i dokumentacja.opis bibliograficzny ksiĄŻki Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.. Numeryczny styl cytowania Część II 2.. Tytuł artykułu.. B. Hughes, Between Literature and History.Opisy bibliograficzne dla numerycznego stylu cytowania w tekście KRÓTKI PORADNIK Część I 1.. Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego (książki) - (do trzech autorów), pracy zbiorowej 2.. Dowolny Podręcznik Szkolny 2.. Nazwisko, X., Nazwisko, X.Z.. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata.. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp.. 2.Opis podręcznika do języka polskiego Anita Gis klasa 3 podręcznik do klasy 3 Pierwszy rozdział podręcznika Zrozumieć Słowo 3 Treść została zweryfikowana i sprawdzona Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym (książce) Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, odpowiedzialność drugorzędna, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment..

Opis bibliograficzny całości wydawnictwa ci ągłego 5.

Pobranie opisu bibliograficznego książki z Biblioteki Narodowej 1.. Po pierwsze jest krótszy.. jest dziś już przestarzały), dz. cyt. = dzieło cytowane [po łac.: op. cit.. Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. Opis bibliograficzny zasadniczy rejestracyjny zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIVOpis bibliograficzny rozdziału książki jednego autora Nazwisko i imię autora: tytuł.. Podstawowe dane pobiera się z głównej strony .1.. Opis bibliograficzny powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do odnalezienia cytowanej pozycji.. Barbara Grzegorzewska, Znak, Kraków 2004 .Opis bibliograficzny przewidziany w instrukcji jest zgodny z postanowieniami pol- skiej normy PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny - książki oraz Przepisami katalogowania książek.. Opis bibliograficzny fragmentu wydawnictwa zwartego 3.. = jak wyżej,2 PRZYKŁADY KSIĄŻKA Opis bibliograficzny książki (wydawnictwa zwartego) jednotomowej, jednego autora Nazwisko i imię, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1998 Nazwisko i imię, Tytuł, tł.. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania.. Książki.. Opis bibliograficzny artykułu z książki, czasopisma lub gazety przedstawia się następująco: 1..

Tytuł książki.

Kiedy i po co cytujemy 1.2.. Przykład: Drawicz Andrzej: Wstęp.. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego z dopiskiem i .Spis bibliograficzny powinien być sporządzony według porządku alfabetycznego, przy czym pod uwagę bierzemy nazwisko autora tekstu lub przy autorze nieznanym i pracy zbiorowej-tytuł dzieła.. Zasoby drukowane dla różnych typów dokumentów a. książka b. rozdział w książce c. artykuł z czasopismaGdy skrócony opis bibliograficzny pojawia się w tradycyjnych przypisach na dole strony, wtedy oprócz tych skrótów używa się również następujących: s. = strona, ss.. Przedmiotem tej normy jest opis bibliograficzny książek opublikowanych wyłącznie po 1800 roku.. nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN.Opis bibliograficzny.. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowejOpis bibliograficzny jest opracowany na oddzielnym dokumencie (broszura, książka, mapa geograficzna, numer czasopisma) lub w dowolnej części publikacji (artykuł z czasopisma, sekcja książki).. Ponadto ważne jest, aby opis bibliograficzny, przytaczany w pracy po raz pierwszy, był pełny, natomiast w dalszej części - skrócony.7.. nazwisko autora (autorów) fragmentu, inicjał imienia (imion), tytuł fragmentu, przyimek "W:", nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów) dzieła głównego, tytuł dzieła głównego, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania,Czas czytania: 2 minut Sporządzenie opisu bibliograficznego do pracy magisterskiej lub licencjackiej, może stanowić wyzwanie.. Tytuł książki.. W celu oszczędzenia miejsca wymagają skracania opisu do niezbędnego minimum.- pobrać opis bibliograficzny książki z serwera Biblioteki Narodowej, - nadać kod kreskowy książce, - wypożyczyć książkę czytelnikowi.. Opis bibliograficzny rozdziału książki z pracy zbiorowejGdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Opis bibliograficzny książki Elementy opisu bibliograficznego książki.. Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie ci ągłym 1.Opis bibliograficzny rozdziału w książce Elementy opisu bibliograficznego fragmentu publikacji.. Po drugie, nie zawiera dodatkowych (opcjonalnych) elementów w opisie.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Istnieje kilka rodzajów opisów bibliograficznych (BO) opublikowanych dokumentów, w zależności od opisywanego obiektu.Możesz sporządżić opis bibliograficzny podanych książek?. - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.. Wprowadzenie 1.1.. Nazwisko, X..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt